Τις πινακίδες τις κοιτώ, Τις προσέχω, τις παρατηρώ, Καμία τους δεν παραβαίνω, Για να μην τραυματιστώ. Η διάβαση βοηθάει να σωθώ, Γι αυτό πάντα την ακολουθώ. Τον Γρήγορη περιμένω να ανάψει, Διότι αλλιώς, αμάξι θα περάσει. Τον δρόμο ποτε δεν τον πατώ Και πάντα το πεζοδρόμιο ακολουθώ, Και από τη μέσα την πλευρά, πάντα περπατώ για καλό και για κακό! Ένα υπέροχο μάθημα Κυκλοφοριακής αγωγής !! 18.6.2020