Η Αμυγδαλιά, ο καρπός της και τα παράγωγα του!!! «Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, κι αν ξεχάσει και ξεφλεβίσει, του γαϊδάρου τη πέτσα θα μαδήσει!!!»