Έτοιμος και ο δικός μας επιτάφιος!!! Έτοιμος για περιφορά !!!