Εμείς

Διεύθυνση

girl-get-dressed-clipart-to-ready-viewing-210611Μυρσίνη Αργυροπούλου

Απόφοιτη του University of East London. Μελέτη των πρώιμων παιδικών χρόνων. Οργάνωση και διοίκηση μονάδων προσχολικής ηλικίας. Υποστηρικτική παιδιά κατά τα πρώτα χρόνια. Έκφραση συναισθημάτων και δημιουργικότητα μέσα από τη τέχνη. Πρώτες βοήθειες. Κάτοχος Proficiency ECPE University of Michigan.
Διακρίνεται για τον τρόπο επικοινωνίας της με τα παιδιά, καθώς σέβεται την διαφορετικότητά τους. Καλλιεργεί τον χαρακτήρα τους στοχεύοντας στη πολύπ
λευρη ανάπτυξή τους και την ανεξαρτητοποίησή τους.

45

Δήμητρα Μολφέση

Απόφοιτη του Κέντρου Παιδαγωγικών Σπουδών Αθηνών (Κ.Π.Σ.). 25ετή πείρα σε ηλικίες από 0 έως 6. Διακρίνεται για τον ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Αποσπά εύκολα τη συμπάθεια και την εμπιστοσύνη των παιδιών. Επιμένει στην περιχαράκωση των παιδαγωγικών ορίων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο προσαρμογής χωρίς να προκαλεί αντιδραστικές συμπεριφορές. Γνωρίζει και έχει αντεπεξέλθει στη παροχή πρώτων βοηθειών με απόλυτη επιτυχία.

 

Συνεργάτης

cute-little-girl-clip-art-70115

 

Ειδική παιδαγωγός

Απόφοιτη του ΦΠΨ Ιωαννίνων με μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και επιμόρφωση στο Αθηνά Test. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει εργασία σε κέντρα ειδικών θεραπειών, ατομικές συνεδρίες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

girl-get-dressed-clipart-to-ready-viewing-210611

 

Λογοθεραπεύτρια

Τελειώφοιτη ανώτατου παιδαγωγικού ινστιτούτου λογοθεραπείας. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει πολυετή εργασία σε κέντρα ειδικής αγωγής, ατομικές συνεδρίες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

45

 

 

 

 

Εργοθεραπεύτρια

Τελειώφοιτη ανώτατου παιδαγωγικού ινστιτούτου εργοθεραπείας.Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει εργασία σε κέντρα ειδικής αγωγής, ατομικές συνεδρίες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.